Instrukcja nadania ogłoszenia dla POLSKICH sieci komórkowych:
ORANGE, ERA, PLAY, PLUS GSM

Po wypełnieniu poniższego formularza zostaniecie poproszeni Państwo o dokonanie wyboru na jak długi okres (w ilu kolejnych wydaniach gazety) ogłoszenie ma się ukazywać.

Okres emisji uzależniony jest od wyboru taryfy SMS'a, który nadacie Państwo przy zatwierdzeniu ogłoszenia. Wyboru dokonujecie wysyłając SMS:

o treści: KTT

na jeden z poniższych numerów:

7268 - 1 emisja ogłoszenia - koszt SMS'a 2zł + vat
7368 - 2 emisje ogłoszenia - koszt SMS'a 3zł + vat
7568 - 4 emisje ogłoszenia - koszt SMS'a 5zł + vat
7968 - 8 emisji ogłoszenia - koszt SMS'a 9zł + vat

SMS'em zwrotnym otrzymacie KOD, który należy podać na następnej stronie.
 
 

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ:

Jeden sms jest opłatą za treść ogłoszenia tylko do jednego działu tematycznego

Treść ogłoszenia nie może wskazywać na prowadzoną działalność zarobkową (jeżeli ogłoszenie będzie miało charakter zarobkowy - nie zostanie zakwalifikowane do druku bez powiadomienia ogłoszeniodawcy )

Ogłoszenia do działu PRACA ZATRUDNIĘ są ogłoszeniami płatnymi, których Redakcja nie przyjmuje przez Internet i SMS. Ogłoszenia do działu praca zatrudnię należy zgłaszać osobiście w Redakcji lub wysłać pocztą dołączając kserokopię dowodu wpłaty.

Ogłoszenia dotyczące usług z działu PRACA PODEJMĘ np. kafelkowanie, remonty, panele, ocieplenia itd., są ogłoszeniami płatnymi. Należy zgłaszać je osobiście w redakcji do działu Informator o Usługach.

Ogłoszenia do działu matrymonialnego i towarzyskiego przyjmowane są tylko na kuponach ogłoszeniowych z dołączeniem kserokopii 1 i 2 strony dowodu osobistego.

Ogłoszenia do działu towarzyskiego przyjmowane są tylko w formie płatnej (osobiście w redakcji).

Sposobem kontaktowania z czytelnikami mogą być telefon, skrytka pocztowa lub skrytka wykupiona w redakcji (wpisana na końcu ogłoszenia). 

Ogłoszenia, w których podany będzie adres prywatny NIE BĘDĄ DRUKOWANE

Treść ogłoszenia nie może przekraczać 220 znaków

Wszelkie pola formularza powinny być wypełnione a ich treść zgodna z przeznaczeniem.

Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia gazety

Redakcja zastrzega sobie prawo do przeredagowywania ogłoszenia lub odrzucenia w całości, jeżeli nie spełnia naszych warunków.

PRZED WYSŁANIEM OGŁOSZENIA PROSIMY O ZWERYFIKOWANIE GO Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI W CELU SPRAWDZENIA, CZY NIE POSIADA ONO ZNAMION OGŁOSZENIA PŁATNEGO.
 
Imię i Nazwisko
(lub Firma)
Ulica, numer domu
 Miejscowość lub Powiat
Nadaję ogłoszenie
do Działu
do wydania gazety
Treść ogłoszenia
łącznie ze sposobem kontaktowania z czytelnikami (maksymalnie 220 znaków wraz ze spacjami)