OGŁOSZENIE
DROBNE DO:
 


 

 
Instrukcja nadania ogłoszenia dla POLSKICH sieci komórkowych:
ORANGE, ERA, PLAY, PLUS GSM

Ogłoszenia do najbliższego miesięcznika przyjmowane są najdalej do 20-go dnia każdego miesiąca.

Kod uzyskujecie Państwo wysyłając SMS
o treści: KTT

pod numer 7268 - emisja ogłoszenia kosztuje 2zł + vat
 
 

Warunki zamieszczania ogłoszeń:

  Treść ogłoszenia nie może przekraczać 220 znaków

  Sposobem kontaktowania może być skrytka pocztowa lub telefon. Ogłoszenia, w których podany będzie adres prywatny - NIE będą drukowane

  Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych

  Treść ogłoszenia nie może naruszać dobrego imiena wydawnictwa

  Treść ogłoszenia nie może wskazywać na prowadzenie działalności zarobkowej

  Ogłoszenia dotyczące pracy za granicą są ogłoszeniami płatnymi i nie będą drukowane

  Wszelkie pola formularza powinny być wypełnione a ich treść - zgodna z przeznaczeniem 

  Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowania ogłoszenia lub odrzucenia w całości 

  Ogłoszenia do działu matrymonialnego i towarzyskiego przyjmuje tylko bezpośrednio Redakcja KONTAKT-u.

Imię i Nazwisko
(lub Firma)
Ulica, numer domu
 Miejscowość lub Powiat
Nadaję ogłoszenie
do Działu
do wydania gazety
Treść ogłoszenia
oraz sposób kontaktu (maksymalnie 220 znaków wraz ze spacjami)